Privacyverklaring

Bolster, gevestigd aan Pater de Smetlaan 7 9200 Dendermonde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.bolstercoaching.be
Pater de Smetlaan 7 9200 Dendermonde
+32479612810

Gert-Jan De Vis is de Functionaris Gegevensbescherming van Bolster Hij is te bereiken via bolster.pt@gmail.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bolster verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Bolster verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– gezondheidsgegevens

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Bolster verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bolster bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens: Gezondheidsgegevens worden bewaard tot zolang de klant training volgt bij bolster voor een optimale en veilige service.  Personalia en adres worden tot 2 jaar na het beëindigen van de overeenkomst bewaard voor eventuele contact opname of opvolging. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Bolster deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bolster blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Bolster jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. 

  • Boekhoudkantoor Vanherrewege en Partners- contract ondertekend dat zij privacy van de persoonsgegevens garanderen
  • Jimdopro- Hosting website www.bolstercoaching.be– privacyverklaring in gebruikersvoorwaarden
  • Intervisie/ supervisie – casussen met collega’s bespreken, waarbij we gebruik maken van aliassen. 
  • Fiscus
  • Gerechtelijk onderzoek
  • Andere collega’s die voor bolster werken. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De info over het gebruik van cookies kan u vinden in het cookiebeleid op de website.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bolster en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar bolster.pt@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bolster neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via bolster.pt@gmail.com